2018 na hřebčíně v Měníku
  
PLEMENNÝ HŘEBEC 1028 MANILLON ROUGE
PLEMENNÝ HŘEBEC 1372 SIR BENTO, AP 
KVALIFIKAČNÍ KOLO SKOKU VE VOLNOSTI
LETNÍ JEZDECKÉ TÁBORY - 2018

 

 

Zkoušky výkonnosti tříletých klisen do PK ČT

29.09.2017 09:00

Ve dnech 5.9.2017 a 29.9.2017 se na Hřebčíně v Měníku konaly výkonnostní zkoušky tříletých klisen.  Zkušební komise bude pracovala ve složení: Karel Růžička st., Ing. Roman Klos, paní Václava Boušková. 

VÝSLEDKY ZKOUŠEK VÝKONNOSTI ZE DNE 5.9.2017
74/314 RATINA 8,30
74/301 ROXY 8,26
47/300 ROSINANTA 8,11
43/648 PIA GRANINI 8,10
74/299 ROMANA 7,98
74/309 RITA 7,71
74/316 RE-BARBORA 7,67
74/302 RUBY 7,64
VÝSLEDKY ZKOUŠEK VÝKONNOSTI ZE DNE 29.9.2017
43/674 MARION KINSKÁ 8,12
74/312 RANDY 8,12
43/608 FERGIE ROUGE 8,10
5/912 GALAXIE 7,89
45/648 CIRA M 7,85
16/957 TOUHA 7,74
80/520 ANN GINA Z 7,65
50/640 ARWEN 7,62
50/647 VALENCIA VON POLAND 7,51
50/633 LAVITA 7,47
50/642 RENTA K 7,45
Základní zkouška výkonnosti - zdroj  "www.schct.cz"

Zkouška je určena pro tříleté klisny, které byly zapsány do PK ČT (splňují podmínky zápisu do HPK a PK ČT, chovatel se může rozhodnout pro zkoušku pod sedlem či v zápřeži) a pro tříleté hřebce odchované v testačních odchovnách.

A)    Základní zkoušky výkonnosti (ZZV) klisen organizují hodnotitelé a hodnotitelskou komisi schvaluje předseda SCHČT či jím pověřený člen předsednictva. Hodnotitelská komise je nejméně 3-členná. Termíny a místa konání ZZV schvaluje chovatelská komise.

Klisna může absolvovat 1 ZZV a v případě jejího nedokončení je povolena 1 opravná zkouška výkonnosti. 

Pro konání zkoušek výkonnosti je stanoven minimální počet 7 klisen 
Zkoušky úspěšně absolvuje klisna s celkovým hodnocením 6,1 bodů a vyšším, přičemž nesmí být jednotlivé známky nižší než 5 bodů.

ZKOUŠKA POD SEDLEM:

Požadavky: 
1) Skok ve volnosti 100-110-120cm šířka 110cm - příloha 1 ZŘ 
2) Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti - úloha viz. příloha 2 ZŘ 
3) Kavaletová řada - příloha 1 ZŘ 
4) Postupová řada - příloha 1 ZŘ

Zkouška skoku ve volnosti se provádí v bezpečně ohraničeném koridoru vypouštěním z ruky. Klisna nemůže absolvovat další výšku aniž by bezchybně absolvovala výšku nižší. Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 bodů

Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti se provádí na ohraničeném obdélníku 20 x 60 m. Při zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou povoleny žádné pomocné otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. Chrániče jsou povoleny jen pro skokovou zkoušku. Jezdce ustrojeného dle pravidel ČJF a čtenáře úlohy zajistí majitel klisny

Hodnotí se: - mechanika pohybu při drezurní úloze
- vrozené schopnosti 
- pracovní ochota a charakter v průběhu celé zkoušky 
- skokové vlohy
- připravenost
Průměr všech známek hodnotitelů je výsledkem zkoušky.
Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou součástí zkušebního protokolu.

ZKOUŠKA V ZÁPŘEŽI:

Zkouší se v jednospřeží ve dvou ojích v lehké zápřeži (kočár nebo bryčka, chomoutové nebo poprsní postroje). 
Jízdárna: 40 x 100 m. 
Mechanika pohybu a ovladatelnost: drezurní úloha čtená - viz. příloha 2 ZŘ. 
Ihned po skončení drezurní úlohy zkouška ovladatelnosti na parkuru dle plánku - viz.příloha 1 ZŘ - předepsaný chod : klus 
Bandáže ani pomocné otěže nejsou povoleny. 
Zkouška v tahu: 3x zastavit a znovu zabrat v lehké zápřeži na 100m dlouhé dráze 
Lehká zápřež: jednospřeží 2 osoby 
Hodnotí se: 
1. mechanika pohybu a ovladatelnost    koef. 0,4 
2. schopnosti, ochota    koef. 0,4 
3. připravenost    koef. 0,2

Hodnotitel známky vynásobí koeficientem a sečte. Průměr výsledné známky všech hodnotitelů je výsledkem zkoušky. Do hodnocení se zahrne i chování koní při zapřahání a vypřahání.
Jednotlivé známky jsou uvedeny ve zkušebním protokolu.

B) Základní zkoušky výkonnosti hřebců v testačních odchovnách organizuje oprávněná osoba provozující testační odchovnu.

Hodnotitelská komise je nejméně 3-členná, její složení na návrh chovatelské komise schvaluje předseda SCHČT či jím pověřený člen předsednictva. Členy mohou být členové: RPK, ČJF, členové SCHČT a hodnotitelé.

Hodnocení je stejné jako při zkoušce pod sedlem u klisen a je doplněno o známky: 
- za plemenný typ a pohlavní výraz 1 známkou 
- za stavbu těla - hodnocení se provádí na tvrdém podkladu 1 známkou 
- za výcvik dle metodiky uvedené v ŠP 
Jednotlivé známky jsou uvedeny ve zkušebním protokolu.